Výpočet zisku a straty

Počet čítaní: 2915
Vytlač do PDF


Výška zisku alebo straty z pozície je pre nás kľúčová informácia a preto sa jej výpočtu budeme v tejto kapitole venovať. Začnime zo základnými pravidlami:

Objem obchodu je vždy vyjadrený v prvej mene

Ak nakúpime 50,000 EURUSD, tak sme nakúpili 50,000 EUR, ak predáme 100,000 GBPUSD, tak sme predali 100,000 GBP. Ak nakúpime 60,000 NOKSEK, tak sme nakúpili 60,000 SEK.

Zisk alebo strata pozície sa vždy vyjadruje v druhej mene

To znamená, že pokiaľ obchodujem EURUSD alebo GBPUSD, tak zisky a straty budú vždy v amerických dolároch. Pokiaľ obchodujeme EURJPY alebo AUDJPY, tak zisky alebo straty budú vždy v japonských jenoch. Ak obchodujeme EURGBP, tak zisky a straty budú vždy v britských librách. Pri obchodovaní EURCZK sa vždy zisky a straty vedú v českých korunách. 

Príklad výpočtu zisku a straty

Predstavme si, že nakúpime EURUSD na úrovni 1,4551 v objeme 100,000 EUR. Čo spravíme týmto obchodom? Nakúpime 100,000 EUR a predáme 145,510 USD. Naša pozícia preto bude vyzerať nasledovne:

Nákup 100,000 EURUSD za 1,4551:        +100,000 EUR    - 145,510 USD

Po čase sa rozhodneme pozíciu uzavrieť na úrovni 1,4721. Pri uzavretí bude naša pozícia vyzerať nasledovne:

Predaj 100,000 EURUSD za 1,4721:        -100,000 EUR    +147,210 USD


Pokiaľ obidve naše pozície spočítame, tak dostávame:      

      

Ukázali sme si tak jednoduchý spôsob ako dokážeme vypočítať zisk alebo stratu z akejkoľvek pozície.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 28.12.09 14:53

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.