Veľkosť pozícií a jedného bodu

Počet čítaní: 2268
Vytlač do PDF


Veľkosť pipu alebo bodu je pre nás kľúčová informácia, pretože všetky naše zisky alebo straty počítame v pipoch a až podľa veľkosti pozície vieme, akú veľkosť má tento zisk alebo strata v dolároch. Ešte predtým ako sa dostaneme k hodnote jedného pipu, povedzme si viac o veľkosti pozícií. Bežne používame pre veľkosť pozícií nasledovnú terminológiu:

Preto ak zobchodujeme pozíciu o veľkosti 20,000 povieme, že sme zobchodovali 2 miniloty, keď otvoríme krátku pozíciu 400,000, tak sme predali 4 loty a v prípade, že nakúpime objem 6,000, tak sme nakúpili 6 mikrolotov.

Podľa predchádzajúcich výpočtov by sme tak vedeli vypočítať veľkosti jedného pipu pri rôznych objemoch. To ukazuje nasledujúca tabuľka:


Z uvedenej tabuľky vidíme, že veľkosť bodu je rovnaká napríklad pri EURUSD ako aj pri GBPUSD. Podobne je to aj pri obchodovaní AUDJPY, GBPJPY alebo EURJPY, kde je hodnota jedného pipu rovnaká.

Aby sme uľahčili výpočet nezaokrúhlených súm a tiež ponúkame vám nasledujúcu tabuľku v Excele, ktorá sa tiež skoro objaví v pomôckach v novej Zóne obchodníka:

 
Odkaz na tabuľku

 

--image3--Dátum vytvorenia: 28.12.09 15:04

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.