Euro (EUR)

Počet čítaní: 1499
Vytlač do PDF


Euro bolo založené Maastrichtskou dohodou z roku 1992. Oficiálne sa začalo obchodovať 1. januára 1999 pričom nahradilo bývalú jednotku ECU v pomere 1:1. Bankovky vstúpili do obehu v roku 2002. Euro je momentálne menou 18 z 27 krajín EU.

 História EURUSD

Míľniky v histórií eura (história eura)

  • Euro bolo zavedené v roku 1999 v kurze 1,18 voči americkému doláru. Od začiatku však existovala veľká skepsa obchodníkov voči schopnosti prežitia tejto  umelej menovej jednotky a euro tak bolo značne vypredávané. Historické minimum dosiahlo euro voči doláru v roku 2000 na úrovni 0,8252. Odvtedy sme však videli spoločné intervencie centrálnych bánk, ktoré spôsobili obrat na klesajúcom trende dodali trhu dôveru v ďalšiu existenciu eura.
  • Historické maximum dosiahlo euro v roku 2008, keď sa obchodovalo na kurze 1,5990. Práve v týchto časoch vrcholila ekonomická kríza v USA bez hrozby väčšieho rozšírenia von z krajiny. Rozšírenie krízy na globálnu ekonomiku spôsobilo oslabenie k hodnote 1,30. 
  • Transformácia ekonomickej krízy z finančnej na krízu suverénnych krajín spôsobila v roku 2010 výpredaj eura až pod hodnotu 1,20, keď zadlženosť a rastúce deficity najmä krajín z južnej Európy  spôsobujú obavy o ďalšiu existenciu tejto meny.


Čo ovplyvňuje euro

To, čo ovplyvňovalo euro pri jeho zavedení ovplyvňuje túto menu aj v súčasnosti – obavy o udržateľnosť monetárnej únie. Krajiny EMU sú totižto radikálne odlišné a ich ekonomiky nekonvergujú tak, ako bolo v pláne. To pri zvýšení rizikovej averzie vytvára silné tlaky na výpredaj eura, najmä pri kopiacich sa deficitoch európskych krajín.

Rok 2014 euro začalo so základnou úrokovou sadzbou na rekordnom minime 0,25%, pričom ECB sa zaviazala, že sadzby ostanú dlhšiu sadzbu nízke alebo dokonca nižšie. Preto euru budú ovplyvňovať hlavne vyjadrenia o ďalšom smerovaní menovej politiky ako aj ekonomická situácia eurozóny.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 04.10.10 19:17

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.