Účastníci finančného trhu

Počet čítaní: 3127
Vytlač do PDF


V predchádzajúcom článku sme hovorili o tom, že zmyslom finančného trhu je čo najefektívnejšie presúvať kapitál. Je teda zrejmé, že najdôležitejšími účastníkmi trhu budú subjekty, ktoré majú voľný kapitála  subjekty, ktoré ho potrebujú získať. Nezanedbateľnú úlohu  rovnako plnia finanční sprostredkovatelia, ktorí spájajú tieto dve strany a finančné inštitúcie, ktorý tento pohyb zjednodušujú alebo ochraňujú. Najdôležitejšími účastníkmi finančného trhu sú:

•    Obyvateľstvo, ktoré disponuje prostriedkami a má záujem o ich efektívne zhodnotenie
•    Firmy, ktoré hľadajú lacný kapitál so záujmom expandovať
•    Vláda a samospráva, ktoré potrebujú financovať svoje dlhy
•    Investičné banky, ktoré hľadajú príležitosti na zhodnotenie kapitálu
•    Komerčné banky, ktoré obyvateľstvu a firmám umožňujú prístup na finančný trh
•    Podielové fondy, ktoré ponúkajú obyvateľstvu možnosť investovať
•    Penzijné fondy, ktoré ponúkajú možnosť obyvateľstvu dlhodobo investovať
•    Burzy, ktoré umožňujú vlastníkom kapitálu nakupovať priamo akcie podnikov
•    Suverénne fondy, ktoré si vytvárajú bohaté vlády na nákupy cenných papierov
•    Hedge fondy, ktoré špekulatívne investujú peniaze majetných osôb
•    Brokeri, ktorí osobám umožňujú priamy vstup na finančný trh
•    Centrálne banky, ktoré regulujú a manipulujú trh

Najväčšími a najvýznamnejšími hráčmi na trhu sú banky, tie držia na svojich knihách viac aktív ako všetci ostatní hráči dokopy.  Banky však žijú z mnohých aktivít a veľmi často sa špecializujú buď na lukratívne činnosti alebo finančne najvýnosnejšie činnosti. Práve z tohto dôvodu sa na trhu uplatnili spoločnosti umožňujúce obyvateľstvu či firmám priamo investovať do finančných aktív. Hovoríme o brokeroch.

Broker

Broker vznikol ako sprostredkovateľ nákupu akcií pre fyzické osoby. akcie sa nakupujú na burze a môžu ich vykonávať iba členovia burzy. Byť členom burzy je nákladné a aj preto je ich počet obmedzený.  Broker tak vznikol ako spoločnosť, ktorá buď má priamo prístup na burzu alebo spolupracuje s členom burzy a umožňuje tak komukoľvek participovať na nákupe akcií.

S rozvojom finančných derivátov a elektronickým obchodovaním sa brokerom stala akákoľvek investičná spoločnosť, ktorá umožňuje svojim klientom vykonávať transakcie na finančnom trhu. Z telefonického zadávania obchodov sa stali elektronické obchody a z obchodovania akcií obchody takmer na všetko likvidné a pre ľudí zaujímavé.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 24.12.09 10:41

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.