Swapové body – príklad

Počet čítaní: 2411
Vytlač do PDF


Ukázali sme si ako sa počítajú swapové body a teraz sa pozriem na to, ako sa používajú v praxi.  Uveďme si príklad obchodu AUDUSD:

Rozhodli sme sa, že nakúpime menový pár AUDUSD, keďže ako fundamenty tak aj technika vypadá dobre. Obchod zrealizujeme na spote, čiže na okamžitej trhovej cene. Povedzme, že AUSUSD nakúpime na úrovni 0,8123. Nakúpili sme tak lepšie úročenú menu – austrálsky dolár, a predali horšie úročenú menu –americký dolár. Vieme, že úrokový diferenciál medzi týmito dvomi menami je kladný a preto by sme mali z daného obchodu profitovať.

Avšak musíme si dávať pozor na to, že nie vždy kladný úrokový diferenciál znamená náš kladný úrokový výnos. Hovorili sme totižto, že LIBOR je medzibanková úroková sadzba a my rozhodne nemôžeme získať tak dobré úrokové sadzby ako banky. Preto sa úrokové sadzby na strane bidu jednej meny ako aj na strane offeru druhej meny zhoršia. Preto malý pozitívny úrokový diferenciál počítaný na základe LIBORu pre nás môže znamenať  negatívny úrokový diferenciál počítaný na základe našich sadzieb, ktoré nám dá broker. Preto jediným relevantným zistením, či na úroku budeme zarábať alebo prerábať je kontrola swapových bodov. Pozrime sa preto na swapové body na pozícií AUDUSD:

 

Vidíme, že swapové body sú negatívne pre dlhé ako aj pre krátke pozície.

Aplikácia swapových bodov

Nakúpili sme AUDUSD na úrovni 0,8123 a keďže sa trend zdá rastový, rozhodli sme sa držať pozíciu otvorenú aj počas noci. Preto naša otvorená pozícia o 23:00 bude upravená o swapové body. Úprava prebieha jednoducho: od nášho kurzu sa odpočítajú swapové body za dlhú pozíciu. Náš kurz sa tak zmení z 0,8123 o -0,000069 na 0,81223. Vidíme, že swapové body za držanú pozíciu sú menšie ako jeden pip. Tieto swapové body sa od našej pozície odpočítali, čo znamená, že nám zlepšili kurz o 0,69 bodu. Na otvorenej pozícií na AUDUSD sme tak za jednu noc získali 0,69 pipu.

Avšak v prípade, že by sme pozíciu na AUDUSD predali, potom by sme na obchode počas noci stratili až 1,03 bodu, čiže naša krátka pozícia by sa zhoršila o 1 pip na 0,8122 bodu. Pri krátkych pozíciách preto na negatívnych swapových bodoch strácame a na pozitívnych získavame. Pri dlhých pozíciách na negatívnych swapových bodoch získavame a na pozitívnych swapových bodoch strácame.

Demoverzia a swapové body

V čase písania článku pozície na demoverziách SaxoTradera nie sú upravované o swapové body a hodnota pozícií sa tak nemení.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 31.12.09 16:37

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.