Švajčiarsky frank (CHF)

Počet čítaní: 2140
Vytlač do PDF


Švajčiarsky frank je menou, ktorá posilnila voči ostatným menám od roku 1971 najviac, keď sa jej hodnota zdvojnásobila.

História CHF 

Míľniky vývoja švajčiarskeho franku (história CHF)

  • Švajčiarsko vstúpilo do systému Bretton-Woods s výmenným kurzom 4,375.
  • Od roku 1971 sme až do konca 70. rokov videli masívne posilnenie franku a to až na úroveň 1,50. Medzi hlavné dôvody patril zákon, poľa ktorého až do roku 2000 museli byť švajčiarske franky kryté zlatom do výšky 40%. Ostané meny, ktorých objem v obehu prudko rástol, nedokázali konkurovať franku.
  • Od zavedenia eura sa CHF pohyboval voči euru na stabilnej úrovni v okolí 1,55. 
  • Stabilný frank a nízke úrokové sadzby po roku 2000 prispeli k dopyte po úveroch vo frankoch, čo v čase ekonomického rastu tlačilo na jeho oslabovanie a v čase ekonomického poklesu  tlačí na jeho posilňovanie. 
  • Problémy eurozóny a jednotnej meny od začiatku roku 2010 spôsobujú prudké posilňovanie  franku ako bezpečnej meny a frank sa tak dostal z úrovne 1,50 pod 1,30 voči euru.
  • Pretrvávajúca kríza tlačí na ďalšie posilňovanie franku. od roku 2010 sa obchoduje voči dolári pod paritou, pričom v roku 2011 dosiahol historické minimum na 0.706, ktoré doposiaľ (r.2014) nebolo prekonané.


Čo ovplyvňuje švajčiarsky frank

Švajčiarsko je proexportne zameraná ekonomika a silnejúci frank tlačí na pokles cenovej hladiny a pokles HDP. Z tohto dôvodu centrálna banka viackrát intervenovala na oslabenie hodnoty franku.

CHF je ďalšia carry mena, v ktorej bolo financované množstvo hypoték najmä v krajinách východnej Európy. Ako taká posilňuje v prípadoch ekonomických kríz. napriek intervenciám sa EURCHF prepadol k úrovni 1.20 (august 2011). Prepad sa zastavil až po tom, čo centrálna banka oznámila neobmedzené intervencie na ochranu kurzu nad úrovňou 1.20. Ďalší vývoj franku tak záleží od toho, či centrálna banka uzná za vhodné zmeniť minimálny kurz smerom nahor alebo ho zruší.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 04.10.10 19:31

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.