Rozdiel medzi demoúčtom a reálnym účtom

Počet čítaní: 1878
Vytlač do PDF


Asi každý obchodník by povedal, že skúšanie obchodovania na simulovanej platforme je jedna vec a obchodovanie na živej platforme je vec druhá. Hlavným dôvodom je ľudská psychika, na ktorú sa bližšie pozrieme v sekcií o Money manažmente. Dovtedy si však povedzme viac o technických rozdieloch medzi simulovaným a reálnym účtom.

Simulovaný účet je iný

Stiahli sme si a nainštalovali sme si obchodnú platformu. Pri registrácií sme získali prihlasovacie údaje a prihlásením sa do platformy máme k dispozícií obchodovanie na simulovanom obchodnom účte. Takmer u všetkých brokerov existujú rozdiely medzi reálnym a simulovaným obchodným účtom. Je to spôsobené viacerými faktormi, avšak treba mať na pamäti že rozdiely existujú. Niekedy sú malé a nepodstatné a niekedy sú významné a úplne zmenia charakter obchodovania, keď prejdete z demoverzie na reálnu verziu účtu.

Základné rozdiely

Medzi základné rozdiely patria:

•    Rekotácia – ako sme si už povedali, rekotácia znamená neakceptovanie ceny na ktorú klikneme a broker nám miesto potvrdenia ceny zadá novú obchodnú cenu. Na demoverziách takmer neexistujú rekotácie, avšak situácia na reálnom účte je iná. Najmä v časoch vysokej volatility (pri výraznom pohybe) niektorí brokeri veľmi často rekótujú svoje ceny a tak robia obchodovanie nekorektným.
•    Oneskorené ceny – pri obchodovaní na akciovom trhu alebo trhu Futures sa obchody vykonávajú na burze. Burza automaticky neposkytuje svoje ceny každému, pre získanie reálnych cien je nutné si tieto ceny za malý príplatok predplatiť. Preto napríklad na demoverzii SaxoTrader sú ceny akcií a Futures oneskorené o 15 minút.
•    Swapy – v kapitole Forex / Swapy si povieme o swapoch a ich používaní. Teraz sa však zmienime o tom, že na mnohých demoverziách sa swapové body neberú do úvahy a pozície tak nie sú každý večer upravované o swapové body.
•    Hedging – Zabezpečovanie si pozície protipozíciou nefunguje u všetkých brokerov rovnako. Kým niektorí brokeri nechajú cez rollover otvorené dlhé aj krátke pozície na rovnakom forexovom páre, iní ich spárujú tak, že nakoniec ostane otvorená buď len jedna dlhá alebo krátka pozícia (napr. SaxoTrader)

Uvedené rozdiely sú v porovnaní s reálnym účtom väčšinou drobnosti, avšak dobré je byť si týchto obmedzení vedomý. Preto aj otvorenie živého obchodného účtu a vykonávanie prvých reálnych obchodov volá po opatrnosti a obchodníkom sa odporúča obchodovať s menšími objemami.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 26.12.09 21:19

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.