Obchodovanie na krátko

Počet čítaní: 3874
Vytlač do PDF


Finančné trhy nie sú iba o nakupovaní a následnom predaji svojich nakúpených pozícií. Na finančných trhoch môžeme vykonávať takmer akúkoľvek stratégiu. Základnou stratégiou obchodovania je predaj na krátko.

Predstavme si, že si myslíme, že akciové trhy poklesnú. V takomto prípade môžeme nielenže predávať naše nakúpené akcie, ale dokonca zaujať krátku pozíciu a profitovať na tomto poklese. Zaujať krátku pozíciu znamená, že predáme aj akcie, ktoré nemáme. akcie budeme mať teda predané, budeme mať krátku pozíciu.

Môžeme si to predstaviť nasledovne. Ak predpokladáme, že trh pôjde dolu, môžeme si akcie požičať. Tieto požičané akcie predáme na trhu napríklad za 50 dolárov/kus. Tým sme predali akcie, ktoré nevlastníme. Ak cena akcií skutočne poklesne, potom akcie nakúpime späť napríklad za 40 dolárov. Tieto nakúpené akcie vrátime jeho majiteľovi a obchodná transakcia sa stane kompletne uzavretou. Svojou krátkou pozíciou sme tak dokázali profitovať na poklese trhu. 

V modernom finančnom svete však nemusím pri záujme predať akcie na krátko hľadať majiteľa akcie, ktorý nám ich požičia. Broker to spraví za nás. Jednoducho nám stačí zadať príkaz na predaj akcií, komodít, mien alebo iných inštrumentov na krátko a broker nám ho v zlomku sekundy zrealizuje.


Dlhá a krátka pozícia

Ak nakúpime, naša pozícia sa označí ako dlhá. Preto vždy, keď máme nakúpené aktíva, tak sme označovaní ako dlhí, a to pre všetky možné inštrumenty. Môžeme byť tak dlhí na rope, eure alebo akciách. V tom prípade máme na týchto inštrumentoch dlhú pozíciu.

Naopak, ak sme predali na krátko, čiže držíme predané inštrumenty, ktoré nevlastníme, potom sme na nich krátky. Finančný trh nám umožňuje až na pár výnimiek byť krátki na takmer všetkých inštrumentoch, či sa jedná o komodity, akcie alebo meny.

Ak to zosumarizujeme, tak môžeme povedať, že základné transakcie, ktoré na finančných trhoch vykonávame sú nákup (BUY) a predaj nakúpených aktív (SELL), alebo predaj na krátko (SELL SHORT) a spätný nákup (BUY).  Ako náhle sme nakúpili a pozíciu uzavreli predajom alebo predali na krátko a pozíciu uzavreli nákupom, potom mame pozíciu vyrovnanú (SQUARE).

 

--image0--Dátum vytvorenia: 24.12.09 13:00

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.