Nemecká marka (DEM)

Počet čítaní: 1938
Vytlač do PDF


Nemecká marka (Deutschemark) vystriedala ríšsku marku (Reichsmark) v roku 1948 a stala sa tak menou Západného Nemecka. Neskôr po zjednotení Nemecka sa používala na celom území krajiny a to v rokoch 1990-2002. Od roku 1999 začala byť postupne nahrádzaná eurom.

Nemecká marka je mena, ktorá od roku 1971 výrazne získala, keď voči doláru posilnila z úrovne 3,5 marky za dolár na zhruba 1,5 marky (ak ju prepočítavame konverzným kurzom €1=1,97DEM). Voči košu hlavných mien získala za toto obdobie zhruba 50%. Jej vývoj voči doláru ukazuje nasledovný graf.

História DEM
 
Míľniky nemeckej marky (história marky)

  • Nemecká marka bola niekoľkokrát zhodnotená aj v čase Bretton-Woods, keď z úrovne 4,2 v roku 1948 bola jej hodnota zvýšená na 4 a v roku 1969 na 3,67 voči USD
  • Od skončenia Bretton-Woods marka prudko posilňovala z dôvodu exportnej výkonnosti svojej ekonomiky až k úrovni 1,75 na konci 70. rokov
  • Vysoké sadzby v USA a pruské posilnenie dolára priniesli oslabenie marky k hodnote 3,3
  • Plaza Accord priniesol jej prudké posilnenie a v 90. rokoch sa obchodovala na úrovni pod 1,5


Historický úspech nemeckej marky súvisí s produkčnou schopnosťou nemeckého hospodárstva a konzervatívnou politikou Bundesbanky. Pred zavedením eura bola nemecká marka menou predstavujúcou druhé najväčšie devízové rezervy, keď v roku 1989 to bolo až 20%.

Čo ovplyvňuje nemeckú ekonomiku

Motorom eura je stále Nemecko a jeho schopnosť exportovať, preto nízky výmenný kurz podporuje európsku ekonomiku a naopak vysoký kurz vytvára ekonomické problémy. Menová únia pomohla Nemecku, ktoré takto zvýšilo svoj export do všetkých európskych krajín. Hrozbou Nemecka je však jeho bankový sektor, ktorý nesie výrazné riziká v podobe toxických bankových položiek.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 04.10.10 19:21

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.