Kanadský dolár (CAD)

Počet čítaní: 1153
Vytlač do PDF


Hodnota kanadského dolára je dlhodobo naviazaná na hodnotu amerického dolára, preto nás neprekvapí, že sa pár obchoduje v okolí parity. Kanadský dolár vznikol z kanadského šterlingu, keď v roku 1853 prijala Kanada desatinný monetárny štandard.

 História CAD

Míľniky vo vývoji kanadského dolára
(história CAD)

  • Kanadský dolár bol pri vzniku druhej svetovej vojny zafixovaný na úrovni $1,1
  • V roku 1946 sa táto úroveň zmenila na paritu a v roku 1949 opäť na $1,1
  • Kanada nezafixovala svoj kurz tak ako ostatné krajiny podľa dohody z Bretton-Woods ale ho nechala plávať a spravila tak až v roku 1962 pri kurze $0,925
  • Pri ázijskej finančnej kríze z rokov 1998-1997 kanadský dolár prudko oslabil, na čo reagovala centrálna banka intervenciou a zvýšením úrokových sadzieb
  • Od zavedenia voľne plávajúcich mien kanadský dolár mierne oslaboval a svoje najnižšie úrovne dosiahol 21. januára 2002 z dôvodu miním cien komodít, ktoré krajina exportuje
  • Situácia sa však prudko otočila a s rastom dopytu po komoditách sa v septembri 2007 dostal prvýkrát pod úroveň parity od roku1976
  • Kanadská dolár dosiahol svoje maximá v novembri 2007 na úrovni 0,9056.


Čo ovplyvňuje kanadský dolár

Kanada exportuje viac ako 80% svojho vývozu do USA a dováža odtiaľ vyše 50% svojho importu. Kanadská ekonomika je preto silno naviazaná na americkú ekonomiku.

Kanadský dolár je však dôležitou komoditnou menou, keď krajina vyváža hlavne suroviny a preto je hodnota kanadského dolára silno ovplyvňovaná tiež svetovou cenou komodít. Rast hodnoty ropy a ostatných nerastných surovín znamená tlaky na posilnenie CAD a opačne.

 

--image1--Dátum vytvorenia: 05.10.10 08:51

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.