FED - Federal Reserve System

Počet čítaní: 1493
Vytlač do PDF


Federálny rezervný systém (FED) je centrálnou bankou USA. Vznikol 23. decembra 1913 podpisom zákona, ktorý schválil kongres. FED pozostáva z rady guvernérov a 12-tich regionálnych bánk. Jeho mandátom je určovať monetárnu politiku a zabezpečiť tak stabilnú menu a ekonomický rast, regulovať americké bankové inštitúcie a zabezpečovať stabilitu finančného systému.

Ciele FEDu:

  • Inflácia 2%, cenová a menová stabilita
  • nízka miera nezamestnanosti
  • tempo ekonomického rastu

 

Hlavným rozhodovacím orgánom je FOMC (Federal Open market Comittee), ktorý určuje povinné minimálne rezervy, diskontné sadzby a operácie na voľnom trhu. FOMC má 12 členov, z ktorých je 7 stálych členov rady guvernérov FEDu, 4 sú rotujúci prezidenti regionálnych bánk a posledným je prezident  federálneho rezervného systému. Členov predsedníctva menuje prezident na obdobie 14 rokov. FOMC sa stretáva z pravidla 8 - krát do roka, každý mesiac okrem 2. ,5. ,8. , a 11. mesiaca v roku.
Tak ako eurozóna, aj USA je menovou úniou pozostávajúcou z 12 dištriktov, ktoré majú svoje FRB (federálna rezervná banka) v každom obvode. Tieto federálne banky vytvárajú federálny rezervný systém a hlavnou bankou tohto systému je FRB of New York.  Rozhodovacím orgánom je FOMC a rozhoduje o monetárnej politike celej menovej únie.

FED

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 16:52

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.