Bank of England (BoE)

Počet čítaní: 1304
Vytlač do PDF


Bank of England je centrálnou bankou Veľkej Británie. BoE, rovnako ako ostatné centrálne banky, má na starosti širokú škálu úloh. Vystupuje ako banka vlády a ako úverová inštitúcia poslednej inštancie, zabezpečuje vydávanie národnej meny do obehu a dohliada na monetárnu politiku. Zaujímavosťou je, že za stanovovanie oficiálnej úrokovej sadzby Veľkej Británie je BoE zodpovedná iba od roku 1997. Je to druhá najstaršia centrálna banka na svete (po švédskej), bola založená v roku 1694.

Cieľ BoE: inflačný cieľ 2%, cenová a menová stabilita, stabilita finančného sektora.

BoE

Výbor pre monetárnu politiku (MPC – Monetary policy committee) je orgánom, ktorý stanovuje základnú úrokovú sadzbu a rozhoduje o smerovaní monetárnej politiky. Skladá sa z deviatich členov – guvernér BoE, dvaja guvernéri pre menovú politiku a finančnú stabilitu, hlavný ekonóm banky, výkonný riaditeľ pre trhy a štyria nezávislí členovia menovaní priamo premiérom. Tento výbor hlasuje o základnej úrokovej sadzbe a každý z jeho členov má jeden hlas. Stretávajú sa každý mesiac a toto stretnutie trvá 2 dni. O 2 týždne po tomto mítingu vydávajú podrobnú zápisnicu, ktorá reportuje výsledky, takzvanú „BoE minutes“. Tento zápis ponúka detailný pohľad do rozhodovacieho procesu BOE. Trh sa sústredí na kľúčové body diskutované počas zasadania, ktoré by mohli naznačiť ďalší vývoj monetárnej politiky.
Guvernér (governor) BoE je hlavným hlasom britskej centrálnej banky. Jeho tlačové konferencie sledujú obchodníci hlavne preto, aby vedeli lepšie predvídať budúce rozhodnutia o menovej politike BoE. Od 1.7.2013 je guvernérom BoE Mark Carney.

BoE má po celej Británii 12 zastupiteľstiev, ktoré sa starajú o priradenú oblasť. Tieto zastupiteľstvá fungujú ako predĺžená ruka BoE. Sledujú ekonomické podmienky vo svojom obvode, realizujú štatistický zber dát v daných oblastiach a uplatňujú monetárnu politiku schválenú v Londýne.

--image1--



Dátum vytvorenia: 28.07.14 17:06

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.