Americký dolár (USD)

Počet čítaní: 2555
Vytlač do PDF


Americký dolár stále ostáva základom svetového finančného systému, keď väčšina svetových devízových rezerv je vedená v amerických dolároch. Dolár vznikol mincovým zákonom z roku 1792 a jeho hodnota bola stanovená na 27g striebra a zhruba 1,6g zlata. V roku 1900 sa zrušila bimetalická sústava a doláru bola stanovená hodnota 4,5g zlata. V roku 1933 bolo však všetko menové zlato skonfiškované vládou. S tým, ako sa hodnota dolára oddeľovala od zlata, tak jeho kúpna sila (to, čo sa dá za dolár kúpiť) výrazne klesala. Nasledujúci graf ukazuje vývoj kúpnej sily dolára:

PPP USD  

Vidíme, že hodnota dolára (voči základným tovarom) od roku 1900 prudko klesá, čo súvisí so vznikom FEDu, svetových vojen, zadlžovania sa a postupného obmedzovania zlatého štandardu. Po tom, ako bol zlatý štandard úplne opustený, tak dolár začal dramaticky strácať na hodnote. $1 v súčasnosti by mal tak hodnotu iba menej ako 3 centy v roku 1774.

 Dôležité medzníky dolára


  • V 70. rokoch minulého storočia sa v USA datuje obdobie stagflácie, ktoré bolo poznamenané vysokou nezamestnanosťou a ekonomickou recesiou. Dolár prudko oslaboval, keďže krajina dosahovala výrazné deficity a množstvo dolárov v obehu prudko rástlo. Reálne ceny komodít rástli tiež a obdobie bolo poznačené ropnými a potravinovými šokmi.
  • Situáciu stabilizoval až začiatkom 80. rokoch prezident FEDu Paul Volcker, ktorý zvýšil úrokové sadzby nad 16% a výrazne priškrtil zvyšovanie dolárov v obehu. Dolár začal prudko posilňovať.  
  • V roku 1985 dosiahol dolár tak silné úrovne, že si situácia vyžadovala politické riešenie. Na stretnutí v Plaza hoteli (Plaza Accord) sa dohodli predstavitelia USA, Japonska, Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie na oslabení dolára kontrolovaným spôsobom. USA znížili úrokové sadzby a ostané krajiny ich zvýšili a zároveň krajiny prevádzali spoločné intervencie. Do dvoch rokov americký dolár oslabil o zhruba 50% voči marke a japonskému jenu

 

--image1--Dátum vytvorenia: 04.10.10 19:12

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.